Přidána logika pro rozpočty

Nasazeno: 27.03.2022

U hlavních prvků v aplikaci si můžete nastavit rozpočet. Konkrétně se jedná o

  • Projekty
  • Skupiny checklistů
  • Checklisty

U každé položky tak uvidíte, jaký máte maximální rozpočet, abyste danou věc mohli dokončit s ohledem na přidělené zdroje.

Měna rozpočtu se nastavuje u nejvíce nadřazeného prvku. Dále platí pravidlo, že rozpočet nesmí být větší než rozpočet u nadřízeného prvku.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis