Aktualizována aplikace (všechny úkoly z feedbacku dokončeny)

Nasazeno: 31.01.2022

Tato aktualizace přináší mnoho změn v aplikaci - ať už se jedná o úpravu vizuální části aplikace, tak byly upraveny již existující funkce. Podívejte se na změny, které tato aktualizace přináší.

  • Sdílení - Dříve mohl sdílet projekt / skupinu checklistů / checklist kdokoliv, kdo byl přidaný. Nyní může sdílet položku pouze vlastník nebo autor dané položky.
  • Mazání projektů, skupin checklistů a checklistů - Pokud byla daná položka sdílena, pak ji mohl smazat kdokoliv, kdo k ní měl přístup. Nyní tuto akci může provádět pouze vlastník nebo autor položky.
  • Archivace / odebrání z archívu - Pokud byla daná položka sdílena, pak ji mohl archivovat/odebrat z archívu kdokoliv, kdo k ní měl přístup. Nyní tuto akci může provádět pouze vlastník nebo autor položky.
  • Zveřejnění checklistu - Pokud byla daná položka sdílena, pak ji mohl zveřejnit kdokoliv, kdo k ní měl přístup. Nyní tuto akci může provádět pouze vlastník nebo autor položky.
  • Úprava skupiny checklistů a checklistu - Dříve bylo možné zařadit skupinu nebo checklist pod jinou rodičovskou položku (např. změna skupiny u checklistu). Nyní po vytvoření nelze upravovat nadřazenou položku. Toto do budoucna bude možné, nicméně musí se vyvinout pokročilejší funkce pro změnu nadřazené položky. 
  • Přílohy u úkolů - Přidána možnost přidávat přílohy k úkolu z detailu úkolu v postranním panelu.
Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis