Velká aktualizace - CheckLister v3

Nasazeno: 22.11.2022

Byla vydána větší aktualizace, která s sebou přináší několik změn a úprav v aplikaci. Především se jedná o zcela přepracované jádro aplikace - tedy byly aktualizovány technické parametry (například přechod na vyšší verzi PHP, přechod na nejnovější framework, změna bundlení assetů, apod.), což má za následek daleko rychlejší načítání aplikace ve všech ohledech. Při tomto přechodu byl kód byl projit a optimalizován.

Nyní se připravuje kód na přechod pod tzv. TDD (Test-driven development) logiku - tedy kdy všechny části aplikace budou testovány automatizovanou cestou. Samozřejmě testy už nějaké existují, nicméně nepokrývají všechny části aplikace. Díky tomuto přechodu můžeme daleko rychleji a se snížením chybovosti nasazovat připravované novinky.

Dále byly přeloženy další části aplikace do češtiny.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis