Přidána možnost vytvářet checklisty pomocí šablon

Nasazeno: 15.01.2022

V aplikaci si můžete předdefinovat šablony - tedy checklisty s předdefinovanými úkoly. Při vytváření checklistu můžete vybrat šablonu - do nového checklistu se automaticky nakopírují úkoly ze šablony.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis