Přidán nový graf na nástěnku - zaznamenaný čas

Nasazeno: 28.03.2022

V nástěnce nyní můžete nalézt nový graf, který znázorňuje Váš vykázaný čas u úkolů za posledních 14 dní. Můžete se tak podívat, jak pracujete, zda některé dny nebývají silnějšími než ostatní dny, apod.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis