Přidán nový formát pro povolené přílohy - TXT

Nasazeno: 07.02.2022

Bylo rozšířeno omezení pro nahrávání příloh k úkolům. Nyní si k úkolům můžete nahrávat TXT soubory.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis