Přidány nové grafy do nástěnky

Nasazeno: 21.03.2022

Pro lepší přehlednost nad úkoly byly do nástěnky přidány další 2 grafy. Jedná se o pohled na úkoly, které jsou spojeny s termínem dokončení. Jeden graf zobrazuje všechny úkoly, ke kterým máte přístup a mají nastaven termín dokončení. Druhý graf pak zobrazuje podobně jako předchozí graf úkoly, avšak pouze ty, které jsou Vám přiděleny (tedy jste řešitel úkolu).

Konkrétní úkoly pak můžete jednoduše dohledat v sekci "Chytré seznamy".

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis