Přidána nová sekce do "Chytrých seznamů" - Dnešní úkoly

Nasazeno: 23.03.2022

V sekci Chytré seznamy se můžete podívat na úkoly, které mají nastavený termín dokončení na aktuální den. V této sekci vidíte nejenom úkoly přiřazené Vám, ale všechny úkoly, ke kterým máte přístup.

Stejné úkoly najdete i v sekci “Úkoly před termínem dokončení”, nicméně zde najdete i další odpovídající úkoly.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis