Přidána funkce na vytváření šablony z checklistu

Nasazeno: 26.03.2022

Pokud si chcete vytvořit novou šablonu a chcete použít již existující úkoly z nějakého checklistu, pak můžete v daném checklistu použít novou funkci pro vytvoření šablony z checklistu.

Tato funkce Vám vytvoří novou šablonu spolu s úkoly, které jsou v daném checklistu vytvořeny.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis