Aktualizovány veřejné checklisty

Nasazeno: 20.01.2022

Byla zlepšena logika schvalování u veřejných checklistů. Také byla aktualizována šablona pro veřejně dostupné checklisty - checklisty se není zobrazují podobně jako přihlášeným uživatelům.

Dále byly implementovány drobné změny designu.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis