Aktualizace formuláře pro přidávání úkolů

Nasazeno: 10.10.2021

Můžete přidávat úkoly bez potřeby aktualizovat stránku. Díky tomu můžete efektivněji zadávat úkoly.

Developed by

Pavel Zaněk

Freelance Full Stack PHP Developer

www.pavelzanek.cz

Czech republic

PHP
MySQL
Javascript / jQuery
HTML
CSS
Bootstrap
Tailwind
REST APIs
Git
Ansible
MariaDB
Laravel
Redis